Η ομάδα μας

Το ΒΒΕΜ είναι οι άνθρωποί του

Διοίκηση – Διεύθυνση: Σοφία Ρωκ-Μελά

Η ομάδα μας συσπειρώνεται γύρω από έναν ευρύ κύκλο συνεργατών και συντελεστών. Ψυχή του ΒΒΕΜ είναι το προσωπικό του, το οποίο στηρίζει την εύρυθμη καθημερινή λειτουργία του. Σημαντικό ρόλο για τον οργανισμό μας διαδραματίζει και το σύνολο των εθελοντών, των εξωτερικών συνεργατών και όλων των φίλων του ΒΒΕΜ.

Τα μέλη του ΒΒΕΜ αγαπούν τη βιομηχανική ιστορία του τόπου και την εκπαίδευση και χαρακτηρίζονται από όρεξη για συνεχή γνώση και δημιουργία. Γνώμονας μας είναι το ομαδικό πνεύμα, η επικοινωνία και η ενσυναίσθηση.

Ιδιαίτερα σταθεροί υποστηρικτές του ΒΒΕΜ είναι οι  πρώην εργαζόμενοι της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου μέσω της καίριας συνεισφοράς τους στο έργο μας!