Οι Υποστηρικτές μας

Οι υποστηρικτές που μας έδωσαν “ψήφο εμπιστοσύνης”

Σημαντικό μέρος των αναγκών για τη λειτουργία του ΒΒΕΜ καλύπτεται από επιχορηγήσεις, χορηγίες και δωρεές, που αποτελούν όχι μόνο πολύτιμη οικονομική στήριξη αλλά και «ψήφο εμπιστοσύνης» για την πολύπλευρη προσφορά του ΒΒΕΜ στο κοινωνικό σύνολο. Το ΒΒΕΜ ευχαριστεί θερμά τους οργανισμούς, τις επιχειρήσεις και τα πρόσωπα που ενισχύουν το έργο του.

 

Επιχορηγήσεις
 • Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
 • Δήμος Λαυρεωτικής
 
Χορηγίες υπέρ των σκοπών
 • «Αιγέας» Α.Μ.Κ.Ε. Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου
 • Καίτη Κυριακοπούλου
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε.
 • Μπάγκειο Ίδρυμα
 • EUROLIFE FFH
 
Χορηγίες εκπαιδευτικών προγραμμάτων / δράσεων
 • Ίδρυμα Α.Γ.Λεβέντη
 • RAYCAP A.E.
 • ΕΛΒΑΛ-ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
 • ΤΙΤΑΝ Α.Ε.
 
Χορηγίες εξοπλισμού
 • Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου
 
Δωρεές
 • Αφοι ΤΕΡΛΑΚΗ
 • ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.
 • Comité de Jumelage “Quimper-Lavrion”
 • Ιδιώτες: Άννα Αμηρά, Σάντρα Αλευρά, Άλκη Αντωνοπούλου, Λίζα Βασιλάτου, Αντώνης Ιωαννίδης, Άθη Σαλταφέρα, Σταυρούλα Σιδέρη-Κονοφάγου, Ροζαμπέλ Ταρνόσκα, Γιώργος Τεολόγλου, Ιωάννης Τζοβάνης
 
Υποστήριξη σε είδος
 • SEPTONA Α.Β.Β.Ε.
 • PCXTech
 • ΜΕΤΡΟ Α.Β.Ε.Ε.
 • Ι.&Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΤΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.
 • Εμμ. Σκιαδάς & ΣΙΑ Ε.Ε.
 • «Αρτογλυκίσματα Βαμβακούση»
 • «Ξυλόφουρνος Κονιδάρη»
 • Αρτοποιείο-Ζαχαροπλαστείο «Village Bakery»
 • Ζαχαροπλαστείο «Νίτης»