Τεχνοκυψέλες

Η ψυχαγωγία και η εκπαίδευση συναντιούνται στις δραστηριότητες της Τεχνοκυψέλης

Η Τεχνοκυψέλη είναι το νέο πρόγραμμα-πλαίσιο εκπαιδευτικών-δημιουργικών δραστηριοτήτων του ΒΒΕΜ που δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να εκφράζονται, να συνεργάζονται και να καλλιεργούν τις ικανότητες και δεξιότητές τους, μέσα από εμπειρίες που συμβάλλουν στην ολόπλευρη ανάπτυξή τους με τρόπο ψυχαγωγικό. Με αφορμή θέματα από την καθημερινή ζωή και τον κόσμο που μας περιβάλλει, προσεγγίζουμε τα διάφορα μέσα (αντικείμενο, κείμενο, μουσική, εικόνα, κινούμενη εικόνα) τόσο ως ερέθισμα όσο και ως δημιουργία, και βιώνουμε το παιχνίδι, την αναζήτηση, την παρατήρηση, τον πειραματισμό, το πρόβλημα και τη λύση του, ως τρόπους αλληλεπίδρασης με το έμψυχο και άψυχο περιβάλλον μας.