Ψηφιακή Έκθεση

Ιστορίες από πέτρα και μέταλλο

«Μια σύντομη αναδρομή στη νεότερη μεταλλευτική ιστορία της Λαυρεωτικής»

Μετά την «ασημένια» περίοδο της μεταλλευτικής δραστηριότητας στη Λαυρεωτική τον 5ο αιώνα π.Χ., όταν ο άργυρος της περιοχής στήριξε την άνθηση της αρχαίας Αθήνας, η εκμετάλλευση συνεχίστηκε με εντατικούς ρυθμούς και τους δύο επόμενους αιώνες, πριν αρχίσει να μειώνεται και ουσιαστικά εγκαταλειφθεί κατά τη ρωμαϊκή περίοδο.

Ο λαυρεωτικός ορυκτός πλούτος θα χρειαστεί να περιμένει τη γέννηση του νεότερου ελληνικού κράτους για να ανέβει ξανά στην επιφάνεια και να γράψει νέα κεφάλαια στη μοναδική αυτή ιστορία.”