Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία και την κληρονομιά της Λαυρεωτικής

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα δίνουν στα παιδιά την ευκαιρία να γνωρίσουν τόσο την ιδιαίτερη κληρονομιά της Λαυρεωτικής όσο και τις πολλαπλές διαστάσεις της παραγωγικής δραστηριότητας.

Χαρακτηρίζονται από βιωματική – διαδραστική και διαθεματική προσέγγιση και σχεδιάζονται με γνώμονα την ηλικιακή ομάδα στην οποία απευθύνονται.

Υλοποιούνται στους χώρους με τους οποίους συνδέονται θεματικά: ιστορικές εγκαταστάσεις Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου (χώροι ΒΒΕΜ), Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου, Αρχαιολογικός Χώρος του Σουνίου (Ναός Ποσειδώνα), Επιβατικός Σταθμός Λιμένος Λαυρίου. Προσφέρονται σε σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, καθώς και σε οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες σε παιδιά (συλλόγους γονέων, προσκοπικές και οδηγικές οργανώσεις, κατασκηνώσεις, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης).

Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα

Δείτε τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μπορείτε να εξερευνήσετε το Βιομηχανικό Μουσείο Λαυρίου.

Πώς γίνεται μια ανασκαφή

Περισσότερα

Μια μέρα στο Μουσείο τα πιάτα γίνανε πινάκια…

Περισσότερα

Η σημασία του ακρωτηρίου του Σουνίου

Περισσότερα

Το λιμάνι και ο άνθρωπος

Περισσότερα

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας εργάτης

Περισσότερα

Στο εργαστήριο με τα ορυκτά

Περισσότερα

Εργαλεία και μηχανές

Περισσότερα

Αναμνήσεις από την ιστορική Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου

Περισσότερα

Λες κι ήταν χθες … στη Γαλλική Εταιρεία

Περισσότερα

Στα αρχαία εργαστήρια: φτιάχνοντας αγγεία

Περισσότερα

Στα αρχαία εργαστήρια: φτιάχνοντας ενδύματα

Περισσότερα