Κεφάλαιο 4: και εγένετο «Γαλλική Εταιρεία»

Ιδρύεται η εταιρεία που θα συνδέσει το όνομά της με το νεότερο Λαύριο.

Ο Σερπιέρης από την πλευρά του, κατέχοντας ήδη από το 1867 δικαιώματα εξόρυξης («παραχώρηση») σε έκταση 14.500 στρεμμάτων στην Καμάριζα, ιδρύει την εταιρεία «Τα μεταλλεία Καμαρέζης».
Σύντομα, η υπόγεια εκμετάλλευση
των κοιτασμάτων ανθρακικού ψευδαργύρου (καλαμίνας) φέρνει πολύ καλά αποτελέσματα.
Γι’ αυτό και τελικά ο Σερπιέρης
θα επιδιώξει τη δημιουργία μιας εταιρείας με μεγαλύτερα κεφάλαια, για ταχύτερη ανάπτυξη.
Έτσι, το 1875 θα είναι το έτος ίδρυσης για
τη «Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου»
(Compagnie Française des Mines du Laurium),
με συμμετοχή αρκετών γάλλων αλλά και ελλήνων επιχειρηματιών.
Τώρα, μαζί με την ανάπτυξη των μεταλλείων, η Γαλλική Εταιρεία θα προωθήσει δυναμικά και
την κατασκευή μεταλλουργικών εγκαταστάσεων στη θέση Κυπριανός.