Οι συνεργασίες μας

Οι σταθερές συνεργασίες είναι μέρος της ομάδας μας

Το ΒΒΕΜ συνεργάζεται στενά με τον Δήμο Λαυρεωτικής, ο οποίος μάλιστα στηρίζει σημαντικά το έργο του Μουσείου, κυρίως καλύπτοντας ανάγκες που σχετίζονται με τους χώρους λειτουργίας του.

Επίσης, για την υλοποίηση του προγράμματος δραστηριοτήτων του, το ΒΒΕΜ συνεργάζεται σταθερά με σειρά τοπικών και άλλων θεσμικών φορέων, οι κυριότεροι μεταξύ των οποίων είναι:

  • Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου
  • Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής
  • Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής
  • Ν.Π.Δ.Δ. «Θορικός» Δήμου Λαυρεωτικής
  • Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου
  • Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων

Τέλος, το ΒΒΕΜ επιδιώκει και αναπτύσσει διαρκώς συνεργασίες τόσο σε τοπικό επίπεδο με τα σχολεία και τους πολιτιστικούς συλλόγους της Λαυρεωτικής, όσο και ευρύτερα με διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα και μουσειακούς οργανισμούς.