Κεφάλαιο 6: «Πρόσω ολοταχώς»

Οι εταιρείες του Λαυρίου επεκτείνονται.

Οι δύο τελευταίες δεκαετίες του 19ου αι.
είναι η περίοδος της έντονης επέκτασης
και ανάπτυξης.
Η τροφοδότηση της παραγωγής με περισσότερη πρώτη ύλη από νέα κοιτάσματα αποτελεί στρατηγικό στόχο.
Οι δύο μεγάλες εταιρείες εξαγοράζουν
άλλες μικρότερες που έχουν στο μεταξύ
δραστηριοποιηθεί στην περιοχή με παραχωρήσεις και μεταλλεία.
Η Γαλλική Εταιρεία είναι κυρίως αυτή
που, διαθέτοντας πλέον παραχωρήσεις
άνω των 40.000 στρεμμάτων, θα βασίσει την ανάπτυξή της στην εντατική αναζήτηση και
εκμετάλλευση νέων κοιτασμάτων.
Με οδηγό αρχαίες μεταλλευτικές στοές αρχικά, αλλά και στη συνέχεια με βάση δικές της έρευνες,
θα προχωρήσει σταδιακά στη διάνοιξη νέων στοών συνολικού μήκους 45 χλμ.
Η Καμάριζα, ή Άγιος Κωνσταντίνος,
δυτικά του Λαυρίου, και η Πλάκα στα βόρεια, εξελίσσονται γρήγορα στα δύο μεγάλα μεταλλοχώρια της περιοχής.
Είναι εκεί όπου σπίτια καιωμεταλλευτικές εγκαταστάσεις γίνονται ένα…