ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ: Εκπαιδευτικά Προγράμματα για σχολικές και εξωσχολικές ομάδες Α' βάθμιας και Β' βάθμιας εκπαίδευσης Εκτύπωση E-mail


Γενικοί Στόχοι

Η εξοικείωση των παιδιών με τα μουσεία, τη βιομηχανική, τεχνολογική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου, έτσι όπως προβάλλεται μέσα απ' αυτά.

Η ανάδειξη της επίσκεψης στο μουσείο σε ευχάριστη εμπειρία, προσαρμοσμένη στις ανάγκες και στις δυνατότητες των παιδιών.

Η ανάπτυξη –μέσα από τα εκθέματα του μουσείου- των ικανοτήτων των παιδιών για παρατήρηση, έρευνα και κατανόηση των αντικειμένων του φυσικού και τεχνητού κόσμου.

Η ανακάλυψη από τα παιδιά τρόπων σύνδεσης με τα εκθέματα, για ανεξάρτητη μελέτη και παρατήρηση σε επόμενες επισκέψεις.

Η ευαισθητοποίηση των παιδαγωγών, στη χρήση μουσείων ως χώρων εκπαίδευσης και η ενεργός συμμετοχή τους στις ειδικές μεθόδους διδασκαλίας.


Θεματική Ενότητα: Αρχαιότητα


«Πώς Γίνεται μία Ανασκαφή;»

Πώς γίνεται μία ανασκαφή;Οι μαθητές χρησιμοποιώντας πραγματικά εργαλεία και με τη βοήθεια τεχνητών ανασκαφής, συμμετέχουν σε μια ανασκαφή, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Λαυρίου, πραγματοποιώντας τις βασικότερες εργασίες αυτής της διαδικασίας.

Προτείνεται για μαθητές Δ'- ΣΤ' Δημοτικού, Α' – Γ' Γυμνασίου, Α' – Γ' Λυκείου

Υλοποιείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πώς Γίνεται μία Ανασκαφή;" στη φωτοθήκη της ιστοσελίδας μας.


«Μια Μέρα στο Μουσείο τα Πιάτα Γίνανε Πινάκια...»

Οι μαθητές μέσα από ένα παιχνίδι παρατήρησης των εκθεμάτων του Μουσείου, εντοπίζουν ορισμένα είδη αρχαίων αγγείων και τα συγκρίνουν με τα αντίστοιχα σύγχρονα οικιακά σκεύη. Ανακαλύπτουν πώς θα ήταν το τραπέζι τους, αν γευμάτιζαν στην αρχαιότητα και φτιάχνουν τα αγγεία που χρειάζονται με πηλό.

Προτείνεται για μαθητές Νηπιαγωγείου, Α' – Β' Δημοτικού

Υλοποιείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου

Δείτε φωτογραφίες από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια Μέρα στο Μουσείο τα Πιάτα Γίνανε Πινάκια...» στη φωτοθήκη της ιστοσελίδας μας.


«Πώς Εργάζονταν οι Αρχαίοι»


(α) «Πώς Έφτιαχναν τα Αγγεία»

89706F0EB83D-1Οι μαθητές συλλέγουν στοιχεία από τα εκθέματα του Μουσείου, για τη μορφή και τη χρησιμότητα των αγγείων στην αρχαιότητα. Αφού μελετήσουν τον τρόπο παραγωγής τους στα αρχαία εργαστήρια αγγειοπλαστικής, οργανώνουν τη δική τους βιοτεχνία και κατασκευάζουν αγγεία.

Προτείνεται για μαθητές Γ'- ΣΤ' Δημοτικού, Α' – Γ' Γυμνασίου, Α ' – Γ' Λυκείου

Υλοποιείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου

(β) «Πώς Έφτιαχναν τα Ενδύματα»

Μέσα από τα εκθέματα του Μουσείου αλλά και από γραπτές πηγές, οι μαθητές συλλέγουν στοιχεία σχετικά με τις εργασίες των αρχαίων. Ανακαλύπτουν πώς οι εργασίες αλληλοδιαπλέκονταν για την παραγωγή ενός προϊόντος, όπως το ένδυμα. Παρατηρούν αρχαία ενδύματα από τις παραστάσεις, τα αγγεία, τα ανάγλυφα και τα αγάλματα του Μουσείου, τα συγκρίνουν με τα σημερινά, ντύνονται όπως οι αρχαίοι και οργανώνουν το δικό τους εργαστήριο υφαντικής.

Προτείνεται για μαθητές Δ' – ΣΤ' Δημοτικού, Α' – Γ' Γυμνασίου, Α'- Γ' Λυκείου

Υλοποιείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου

(γ) «Πώς Παρήγαγαν τον Άργυρο και το Μόλυβδο»

Με τη βοήθεια ευρημάτων που αφορούν την αρχαία μεταλλευτική και μεταλλουργική διαδικασία στη Λαυρεωτική, αλλά και με συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, οι μαθητές συνθέτουν τη γραμμή παραγωγής του αργύρου και του μολύβδου στα αρχαία εργαστήρια της περιοχής. Στη συνέχεια συνδέουν τον άργυρο και το μόλυβδο, με τις χρήσεις τους στην κατασκευή αντικειμένων όπως νομίσματα, βαρίδια για τον αργαλειό, συνδέσμους για την αρχιτεκτονική και επισκευής αγγείων κ.α.

Προτείνεται για μαθητές Ε'-ΣΤ' Δημοτικού, Α' – Γ' Γυμνασίου, Α' – Γ' Λυκείου

Υλοποιείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου ή στο Αρχαία Εργαστήρια Λαυρεωτικής

Δείτε φωτογραφίες από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πώς Εργάζονταν οι Αρχαίοι;» στη φωτοθήκη της ιστοσελίδας μας.


«Η Σημασία του Ακρωτηρίου του Σουνίου»

Η Σημασία του Ακρωτηρίου του ΣουνίουΤο ακρωτήριο του Σουνίου, γνωστό στους περισσότερους από το ναό του Ποσειδώνα και το μύθο του Αιγέα, είχε στην αρχαιότητα στρατηγική σημασία για την περιοχή. Οι μαθητές αποκαλύπτουν τη σημασία του, φτιάχνοντας παράλληλα έναν οδηγό επίσκεψης, για τους ενδιαφερόμενους περιηγητές του χώρου.

Προτείνεται για μαθητές Γ'- ΣΤ' Δημοτικού, Α' – Γ' Γυμνασίου, Α' – Γ' Λυκείου

Υλοποιείται στον Αρχαιολογικό Χώρο του Σουνίου

Δείτε φωτογραφίες από το εκαπιδευτικό πρόγραμμα «Η Σημασία του Ακρωτηρίου του Σουνίου» στη φωτοθήκη της ιστοσελίδας μας.

Πληροφορίες - Δηλώσεις Συμμετοχής

Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα είναι σχεδιασμένα με βάση το νέο αναλυτικό πρόγραμμα κάθε τάξης και προσαρμόζονται ανάλογα με την ηλικία των παιδιών. Βασίζονται στη διαθεματική προσέγγιση, προσαρμόζονται στον εκθεσιακό χώρο όπου υλοποιούνται και επεκτείνουν την εκπαιδευτική διαδικασία εκτός σχολείου, παρέχοντας διαδραστικότητα με αυθεντικά αντικείμενα – συλλογές του μουσείου.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου για σχολικές ομάδες αναρτώνται στην επίσημη διαδικτυακή εκπαιδευτική πύλη του Υπουργείου Παιδείας.

Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα υλοποιούνται από του Ερμηνευτές του Μουσείου σε συνεργασία με τον υπεύθυνο Παιδαγωγό ή Συνοδό της ομάδας.

Σε κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι δυνατόν να συμμετέχουν μέχρι 30 παιδιά. Μεγάλες ομάδες παιδιών είναι δυνατόν να χωριστούν σε υποομάδες και να συμμετάσχουν παράλληλα σε πολλαπλά εκπαιδευτικά προγράμματα κατόπιν προσυνεννόησης.

Διάρκεια Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: 1 ώρα και 30 λεπτά

Ωράριο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: Καθημερινά 9.30-11.00 και 11.30-13.00 ή με συνεννόηση

Κόστος συμμετοχής: 5 € ανά άτομο τις καθημερινές και 6 € τα Σαββατοκύριακα

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθύνεστε καθημερινά 8:30 – 13:30 στο τηλέφωνο 2292025575, στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. και στην έδρα του Μουσείου που βρίσκεται στη Λεωφ. Λαυρίου 1, (Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο, Κτίριο Χημείου, Τμήμα Παγοποιείου) στο Λαύριο.

Για χρήσιμες συμβουλές για την επίσκεψή σας και για το χάρτη της περιοχής κάντε κλικ εδώ.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com